TRUNG TÂM ĐÀO TẠO QUỐC TẾ CICE

Trước nhu cầu ngày càng tăng về nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao, thông thạo ngoại ngữ, có khả năng hòa nhập và thích ứng nhanh với môi trường làm việc đa quốc gia nói chung và lĩnh vực thương mại quốc tế, xuất nhập khẩu, logistics nói riêng, trường Cao Đẳng Kinh Tế Đối Ngoại đã thành lập Trung tâm Đào tạo Quốc tế (tên giao dịch quốc tế là Centre of International Cooperation And Education – CICE) trực thuộc trường. Trung tâm Đào tạo Quốc tế được phát triển trên cơ sở bộ phận Hợp tác Quốc tế của Nhà trường, trung tâm có đầy đủ điều kiện về nhân lực, đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất phục vụ cho công tác đào tạo về lý thuyết lẫn thực hành. Đặc biệt, Trung tâm đã ký kết hợp tác toàn diện với Viện Đào tạo Quốc tế ISB (thuộc trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh) và Viện Ngôn ngữ - Quốc tế Học ILACS. Việc hợp tác mang lại nhiều ý nghĩa to lớn trong việc đào tạo liên kết giữa 2 trường, thúc đẩy Trung tâm Đào tạo quốc tế CICE phát triển đội ngũ giảng viên giảng dạy bằng Tiếng Anh và đảm bảo chương trình đào tạo bằng Tiếng Anh tại trung tâm đạt chuẩn mà các trường đại học trên thế giới chấp nhận giống như trường đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh.

Tin Tức

Xem Tin Tức

Sự kiện

Xem Sự Kiện

Đăng ký Tuyển sinh Trực tuyến

Đăng kýLiên Hệ