Vui lòng dùng biểu mẫu bên dưới để đăng ký chương trình. Chúng tôi sẽ liên lạc lại với bạn trong thời gian sớm nhất. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ Văn Phòng Trung tâm Đào Tạo Quốc Tế – trường Cao Đẳng Kinh Tế Đối Ngoại.